Близо 635 млн. лева потекоха по сметките на фермерите днес, 16 декември. Това е най-голямото плащане за фермерите - Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), част от директните плащания.

Министерството: 95 кандидати са излъгали с площи за субсидии по СЕПП

Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 191,45 лв./хектар. За Кампания 2019 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лева, съобщиха от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

Фондът: ДФ „Земеделие“ преведе близо 635 млн. лв. - 634 853 270 лв., на 56 524 земеделски стопани по СЕПП - схемата с най-голям бюджет от директните плащания. 

За първи път калкулациите през месец декември по СЕПП се извършват след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания – 2019.

Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2019 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Документът ще бъде издаден след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“. Това ще стане след като се разгледат възраженията, които земеделските стопани подаваха до 13 декември. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по СЕПП.

Още през ноември се заговори за изплащане на сумите по схемата, част от директните плащания.

Първоначално беше спряган периода 6-13 декември. След това, предизборно, земеделският министър Десислава Танева каза пред журналисти, че след 9 декември ДФЗ ще започне с разплащането на парите по СЕПП. Фермерите получиха конкретна дата едва на IХ Национален агросеминар на НАЗ. 

Тогава шефът на Фонда Васил Грудев съобщи, че земеделските стопани могат да очакват превеждането на близо 640 млн. лева по СЕПП между 16 и 17 декември.

Кампания 2019 е малко по-шарена от досегашните. През тази година 95 бенефициенти няма да получат плащане по СЕПП заради неправомерно заявяване на 16 000 хектара. 

По данни на земеделското министерство общо заявената от тях площ за подпомагане по схемата в кампанията е почти 25 000 хектара. Над 90% или почти 14 500 хектара от тези 16 000 хектара, са площи, заявени без правно основание и посочени като постоянно затревени площи. Оказа се, че само 23-ма от тези бенефициенти имат регистрирани животновъдни обекти с пасищно отглеждани животни.

Хронология на плащанията по СЕПП


Кампания 2016
През 2016 г. за първи път плащанията по СЕПП бяха направени през месец декември. Тогава Фонд “Земеделие” преведе над 500 млн. лв. на 41 840 земеделски стопани. Разплащането със стопаните беше на 22 декември 2016 г.

Общият бюджет за схемата за единно плащане на площ за кампания 2016 г. беше 741 млн. лв. Индикативната ставка по базовата схема на площ през 2016 г. беше в размер на 19,80 лв./дка. Като окончателната ставка стана ясна след разглеждане на подадените възражения и изясняване на застъпените парцели.

Кампания 2017
През 2017 г. ДФЗ преведе над 636 млн. лв. на 57 826 кандидати по СЕПП. И тогава плащанията бяха направени преди Коледа - на 21 декември 2017 г.

Тогава изчисленията беха извършени по индикативна ставка от 194,63 лв./хектар. За Кампания 2017 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП бе в размер на 741 млн. лв. И през тази кампания окончателната ставка беше определена след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017 г.

Кампания 2018
През 2018 г. ДФЗ преведе 634 337 431 лева на 57 909 кандидати по СЕПП. Сумите бяха платени на 19 декември 2018 г.

Изчисленията на плащането бяха извършени по индикативна ставка от 193 лв./хектар. За Кампания 2018 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП беше в размер на 743 млн. лева. И тук окончателната ставка по СЕПП стана ясна след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“. 

През 2018 г, заявления за подпомагане бяха подадени от 68 451 земеделски стопани с общо заявена площ 3 885 735,15 хектара. Кандидатите по СЕПП бяха 62 464 фермери с общо заявена по схемата площ от 3 843 748,18 хектара.

Очакваме Вашите коментари по темата под статията или в специалната ни Тема за СЕПП 2019 във форума