Обява за публичен търг с тайно наддаване за наемане на земеделски земи ще проведе на 3 декември община Генерал Тошево. Парцелите ще се наемат за една, три, пет и десет стопански години. Те представляват както земеделски ниви и зеленчукови градини, така и бивши лозови масиви, изоставени орни полета и трайни насаждения. 

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

81 лв./дка е началната тръжна цена за наемане на земи за 1 стопанска година. За този период за обявени общо 290 дка в 9 населени места. Стопаните, които ще наддават за земи за 3-, 5- и 10-годишен период, трябва да подготвят минимум по 71 лв./дка за начален старт на търга. Общо 248 са декарите от общинския поземлен фонд, който общината пуска за наемане за 3 години. Преобладават ниви от трета категория земя. 

504 дка са нивите, които се пускат за 5-годишен наем. При тях плащането за първите 2 години е в размер на 50 % от достигната тръжна цена. За останалите 3 години стопаните трябва да изплатят пълния размер на сумата. Тези ниви са от трета до десета категория земя. 

Най-голям е размерът на парцелите, които общината обявява за обработване за 10-годишен период – 654 дка в 9 населени места. При тях също има облекчение при първоначалните наемни цени. От първата до третата година наемателите ще плащат само по 10 % от достигнатата на търга цена, която ще стартира от 71 лв./дка. За останалите 7 години наемът е в пълен размер на сумата, до която ще приключи наддаването.

Земите са от трета до десета категория, като сред тях има изоставени парцели и трайни насаждения, зеленчукови градини и земеделски ниви. Най-големи са парцелите в селата Красен, Росица и Балканци, които са съответно 172 дка, 121 дка и 104 дка.  

До 12 ч. на 2 декември желаещите да участват в търга могат да закупят тръжна документация от административната сграда на община Генерал Тошево. Търгът ще започне от 9 ч. на 3 декември.