Официално писмо до институциите с настояване за спешни поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) изпратиха представители на бизнеса.

 

Зад искането застават Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 

Исканата промяна се отнася до обнародвания на 7 май в Държавен вестник текст, който забранява придобиването на земеделска земя от определена група физически и юридически лица. Според бизнес асоциациите, тълкуването на новата разпоредба налага безспорния извод, че всяко публично дружество, в което дори една акция е притежание на офшорна компания или на гражданин извън държавите-членки на ЕС няма право да придобива и да притежава право на собственост върху земеделски земи.

 

В писмото си до институциите асоциациите изразяват притеснение, че прилагането на така приетата забрана, засяга и публичните дружества, търгувани на Българската фондова борса (БФБ). Бизнесът напомня, че всяко едно публично дружество, е с постоянно променящ се състав на акционерите и в резултат на тълкуване и прилагане на новата разпоредба, следва да не могат да придобиват земеделска земя.

 

Организациите предупреждават, че неприемането на текстове, предвиждащи изрично посочените изключения, както и въвеждането на глоби за офшорни компании, притежаващи земеделска земя в България след 01.01.2015 г., според внесен на 30.05.2014 г. законопроект за изменение на ЗСПЗЗ, би довело до законодателна грешка.

 

Пълния текст на писмото можете да прочетете ТУК

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!