Биологичното земеделие и зелените аграрни технологии завзема все по-големи площи в Европейския съюз (ЕС), отчита Евростат. 
 
 
Отглеждането на чиста селскостопанска продукция по безопасен за околната среда начин обхваща вече 12,6 млн. хектара или 7% от  общата използвана земеделска площ в ЕС, показват последните данни, които са за 2017 г. Новината беше разпространена във Фейсбук и от еврокомисаря по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 

„Това представлява увеличение от 25% между 2012 и 2017 г.“, обясниха от Евростат.

 
Страните с най-голям дял на площите с биологично земеделие са Австрия (23,4% от общата използвана земеделска площ), Естония (19,6%) и Швеция (19,2%), следвана от Италия (14,9%), Чехия (14,1%). %), Латвия (13,9%) и Финландия (11,4%).
 
В останалите страни-членки делът на площите с биологично земеделие е под 10%. Най-ниски са процентите в Малта (0,4%), Ирландия (1,7%), Румъния (1,9%), България (2,7%) и Великобритания (2,9%).
 
В категорията „Обща органична площ“ европейската статистика включва както площите, които са в процес на преобразуване, така и вече сертифицираните полета. Преди да бъдат сертифицирани като площи с биологично земеделие, те трябва да преминат през процес на преобразуване, който може да отнеме 2-3 години в зависимост от отглежданите култури, поясняват експертите.