Българска асоциация Биопродукти подкрепя намаляването на тавана за проектни предложения за един бенефициент по мярка 4.1. на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро. Това се посочва в официалното становище на асоциацията, изпратено до Земеделското министерство, съобщи за Фермер.БГ председателят на БАБ Албена Симеонова. 
 
Вярваме, че по този начин ресурсът ще достигне до по-голям брой земеделски производители, посочи Симеонова. 
[news]
От Асоциацията на биопроизводиотелите не подкрепят намаляване на интензитета на помощта, и особено – стесняване на интервала между базовия интензитет /предложен от МЗХ да стане 40 %/ и максималния интензитет /предложен  като 50 %/. 
 
Идеята на по-високия интензитет при разписване на мярката беше да се премахне дисбалансът в разпределението на фондовете, които в предходния период бяха съсредоточени в един сектор и няколко региона на страната. Чрез по-високите интензитети се целеше стимулиране на фермерите, работещи в уязвими сектори и намиращи се в необлагодетелствани райони, както и на реалните биоземеделци, да кандидатстват с проекти, да модернизират стопанствата си и да повишат своята конкурентоспособност. Затова смятаме, че по-високият интензитет трябва да се запази като инструмент за насочване на по-голям ресурс в уязвимите сектори, в изостаналите и планинските райони и в биоземеделието, се посочва в становитщето на БАБ.
 
От Асоциацита посочват още, че са готови да дискутират и допълнителни мерки, в рамките на работната група по м.4.1, които да спомогнат за елиминиране на конюнктурните решения и изкуствено създадените условия от някои бенефициенти, за да не се изкривява действието на този инструмент, както и на критериите, по които се ранкират проектите.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!