Без напълно пропаднали площи с есенници в община Попово. Това сочат данните на Областната дирекция „Земеделие“.
 
 
По данни на дирекцията за Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) на места обаче е имало засегнати от градушката посеви. Най-високият среден добив от пшеница в общината е 496 кг/дка.
 
Данните сочат още и по-ниските добиви от есенници в Търговищко. Експертите обясняват това със засушаването през пролетта и преминаването на вегетацията при недостиг на влага, така и на дъждовете при жътвата.
 
Добивът от пшеница в Търговищко е 490 кг/дка. Първенец по добив от ечемик е община Търговище – 510 кг/дка. Реколтата от ожънатите 38 213 дка с ечемик е 18 507 тона. Получената продукция от площите със зимна маслодайна рапица е 11 467 тона.
 
Средният добив от декар е 214 килограма, докато през миналата година е бил 341 кг/дка. Ожънати са 53 631 дка с рапица. Най-много от декар са получени в община Попово – 220 кг/дка.