Български млекопроизводители посетиха с цел обмяна на опит гръцки кооператив в района на град Лариса.„Посетихме колегите, за да изучим техния опит в управлението на кооператива, задълженията и правата на съдружниците и най-важното да разберем начина на структуриране и управление на млекопреработвателното предприятие. При стабилно установилите се ниски цени на суровото краве мляко, кооперирането и преработката му са единственият изход за българските фермери“, разказа Рангел Матански, управител на „Фермерско мляко “ООД.
 
Блокадите на гръцките фермери, чието основно искане е да се намали данъчната тежест върху тях, не спряха българските им колеги от организация на млекопроизводители  „Фермерско мляко“ ООД, община Раковски, "Карнобатско мляко", област Бургас и част от ръководството на Националния съюз на говедовъдите в България да обменят опит с гръцкия кооператив „Voskos”. Той е съставен от 14 фермера отглеждащи 5 хиляди овце, от които произвеждат 1 000 тона сурово мляко. Фермите им са разположени в местност „Ливади“ в полите на планината Олимп, където се отглеждат общо 60 хиляди висококръвни овце - кръстоски на високомлечни породи Хиос, Източнофризийска и Лакон. Тази информация бе предоставена от председателя на управителния съвет на кооператива Антонио Тасос по време на обиколката на собствената му ферма, в която се отглеждат кози и овце за мляко, както и говеда за месо.
 
Важно е да се отбележи, че на местно ниво има създадена организация по изкупуване на телета и агнета, а цената на овчето мляко е около 1 евро. Антонио Тасос и неговите колеги с времето са разбрали, че цената на произвежданото от тях сурово мляко е нестабилна през годината и това вреди на печалбата им. С цел да променят това положение те се захващат с нелеката задача да организират кооператив и да изградят собствено преработвателно предприятие, чрез което да имат достъп до пазара с краен продукт. 
 
В момента те произвеждат кисело мляко, извара, сирене и кашкавал, които реализират веднага или складират в периодите, когато цената на млякото е ниска, а количествата суровина голямо като обем. Днес те преработват суровина на техни колеги и реализират дори износ към западни държави като Германия.