Споразумението, в резултат на което България и Румъния станаха част от европейската квота за внос на сирена в САЩ при намалени мита, влезе в сила на 1 юли 2013 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

За да участват по схемата, българските износители се нуждаят от лицензия за износ. Заявленията за такава лицензия се подават в Централно управление на фонд „Земеделие” в София. Срокът за подаването им е от 1 до 10 септември 2013 г. Лицензиите се издават до 15 декември 2013 г. и ще са валидни през цялата 2014 г. Заявителите трябва да бъдат регистрирани в ДФ “Земеделие” преди първото си кандидатстване.

Заявителите представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. Към документите се добавя и декларация от определения вносител, който удостоверява, че отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти по код 0406.

Образецът на заявлението и документите, необходими при регистрация, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg, раздел „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Търговски механизми - износ”. Повече информация можете да получите на телефон 02/ 81 87 510 или 02/ 81 87 560, посочват от ДФЗ.
    
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!