Износът на български храни и живи животни достигна почти 4 млрд. лева през деветмесечието на тази година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), обявени днес.
 
 
Експортът на аграрни стоки за периода се увеличава с 3.3% - от 3.801 млрд. лева през 2016 г. на 3.928 млрд. лева през тази година. 
В същото време се повишава и вносът, като темпът на нарастване е дори по-висок – с 13.2% или от 3.003 млрд. лева на 3.400 млрд. лева.
 
Независимо от това стойността на износа превишава размера на вноса на храни и живи животни. Външнотърговското салдо в тази група стоки е положително, както за деветмесечието на 2016 г. – 799 млн. лева, така и за същия период на тази година – 528 млн. лева.
 
Благоприятните тенденции в аграрния сектор се дължат изцяло на търговията с ЕС, става ясно от данните. Отчет на НСИ за януари – октомври показва намаление със 7.5% на българския износ на храни и живи животни за трети страни – от 1.275 млрд. лева през десетте месеца на 2016 г. на 1.180 млрд. лева за същия период на тази година.
 
Вносът по същото направление отбелязва незначително повишение с 0.9%  за десетте месеца - от 685 млн. лева през миналата година на 691 млн. лева през тази. Търговското салдо и през двата сравнявани периода е положително – съответно 591 млн. лева и 489 млн. лева.