Трансграничен проект очертава потенциала на българското и румънското поречие на Дунав за биопроизводство, стана ясно на проведена в Плевен среща по проект от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България. Проектът се реализира от Регионалната адмистрация на област Олт в Румъния и Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България – клон Плевен.

 

Целта на проекта, на планираните дейности и очакваните резултати, е да се очертае потенциала на двете територии за производство на екологични продукти. Да се идентифицират екопродуктите, характерни за област Плевен, съществуващите производители, сертифицирани и такива в преход, както и тези, които могат да преминат в бъдеще към екопроизводство. В течение на изпълнението на проекта ще бъдат дискутирани възможностите за производство на традиционни за района на Плевен екопродукти, както и на такива, които имат много бързо развиващ се международен пазар и могат да привлекат виманието на местния бизнес.

 

Проектът ще включва и срещи между аграрния бизнес от Олт и Плевен, на специално организирана борса в Олт, с цел опознаване и сключване на споразумения за съвместен бизнес.
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!