Във връзка с бедственото положение в редица области на страната Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема извънредни мерки. Инспектори към Областните дирекции по безопасност на храните, където вследствие на обилните валежи са образувани наводнения, спешно взимат извънредни мерки за недопускане на хранителни взривове, както и недопускане на поява и разпространение на заразни болести по животните, съобхават от БАБХ.

 

Директорите на съответните ОДБХ организират заседания на Областните епизоотични комисии, се набелязват конкретни мерки за недопускане на поява и разпространение на заразни болести по животните, организира се събирането на труповете на удавените животни и извозването и обезвреждането им в екарисаж.

 

В заседанията на областните епизоотични комисии участват и началник отделите „Контрол на храните“, като целта е набелязване на конкретни мерки за недопускане реализацията на негодни за човешка консумация храни. Организирани са проверки на обектите за производство, съхранение и търговия с храни на едро и дребно в засегнатите региони с цел предотвратяване на постъпването в хранителната верига на храни негодни за човешка консумация.

 

В случай, че при проверките се установят налични храни с признаци на развала или други несъответствия, се предприемат действия съгласно действащото законодателство в областта на безопасността на храните. Организиран е и официален контрол от инспектори на Агенцията, в случай че на територията на съответната ОДБХ се предоставят храни в помощ на бедстващото население.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!