Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обсъжда днес със свиневъдния бранш епизоотичната обстановка в страната и бъдещите мерки срещу Африканската чума по свинете (АЧС).
 
 
Работната група включва представители на свиневъдния сектор и специалисти от Централно управление на БАБХ. В програмата на срещата са включени предприетите и бъдещите мерки за овладяване на заболяването и стратегията за превенция в България, планове за спешни действия, биосигурността в свиневъдните обекти, осъществяването на контрол и практиките в подобни случаи в други страни членки на ЕС и мерките на Европейската комисия.
 
„АЧС е едно от най-опасните заболявания при домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина. Болестта предизвиква значителни загуби за националната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловните стопанства“, припомниха от Агенцията по храните.
 
Оттам допълниха, че мерките срещу заболяването са базирани изцяло на Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за Африканска чума по свинете (SANTE 7113/2015) и са насочени най-вече към дивата популация. Стратегиите за контрол в отделните държави целят ранно откриване на болестта и прилагане на стриктни мерки за контрол и биологична сигурност в обектите с цел прекъсването на възможността за прехвърляне на заразата между дивата и питомната популация  свине в страната. Досега АЧС е констатирана в девет държави членки - Белгия, Чехия, Полша, Естония,  Латвия, Румъния, Унгария, Латвия, Румъния.