Редица промени са залегнали в условията за прилагане на схемата за обвързана подкрепа за животните. Основната е, че от 2019 г. автохтонните породи овце-майки и кози-майки също ще трябва да доказват продукция. Това стана ясно по време на общото събрание на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) в к.к Елените.
 
 
Аделина Стоянова, главен експерт в дирекция „Директни плащания и промоции” в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) разказа повече.
 

СМлК

 
“През 2019 г. запазваме изискванията по отношение на млякото, които искахме и през 2017. Това означава при схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СмлК), е необходимо стопанинът да има 10 и повече млечни крави. Като реализацията за планински райони най-малко на 1500 кг мляко на млечна крава, а за равнинни райони най-малко на 2000 кг мляко на млечна крава”.
 

СМКЮ

 
“По схемата за месодайни крави и/или юници искаме реализирани на пазара 0,2 животни на всяко заявено за подпомагане животно. Това означава, че може да продавате животни помежду си за доотглеждане – от един животновъден обект на друг. Може да продавате и животни на кланица. Реализацията ще се доказва с фактури, от които трябва ад е видно, че животните са продадени на друг животновъден обект или на кланица. Трябва да знаете, че ако искате да реализирате животни на пазара освен фактура, ще се търси и ветеринарномедицинско свидетелство, което няма да се представя в ДФЗ, но Фонда ще проверява за неговото наличие”, каза Стоянова.
 
 

Овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол

 
“За всички допустими животни от млечните породи по схемата ще се изисква реализиране на 70 кг мляко за 1 животно или 35 кг мляко от животно, заедно с 0,2 животни с пазарна реализация. Тази опция ще се прилага по отделно, като стопаните ще трябва да изберат или единия вариант, или другия. 
 
Давам и пример – ако имате мляко, с което може да покриете 100 животни по схемата, но сте заявили 150 за подпомагане, в този случай 100-те животни ги покривате с мляко, а останалите 50 с пазарна реализация. Задължително условие е обаче половината от заявените животни да бъдат покрити с мляко”, обясни експертът.
 
“Животновъдите, които отглеждат овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол в месно направление, за тях ще се изисква 0,5 животни с пазарна реализация”.
 

Автохтонни породи овце и кози

 
“От 2019 г. се въвежда изискване за автохтонните породи животни също да доказват реализирана продукция. Фермерите ще имат възможност да доказват реализиране на 0,2 животни, които да са продадени на пазара – на животновъден обект или на кланица или 35 литра мляко на животно”.
 

Схема за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни)

 
Запазват се условията по тази схема, както и през 2017 г., като реализация от тези животни няма да се търси.
 
Аделина Стоянова каза още, че през новия програмен период ОСП ще бъде по-целенасочена.
 
“ОСП 2021-2027 ще бъде ориентирана към резултатите и качеството на изпълнение. Обвързаната подкрепа вероятно ще продължи и през следващия програмен период. След 2020 г. обаче повече ще получават единствено стопаните, които доказват по-голямо качество и по-големи резултати по схемата”.
 
 
Как се промениха ставките през 2017 и 2018 г.?