Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) дари 5 000 лв. на Българската академия на науките (БАН) за проект за научни разработки, свързани с борбата с коронавируса COVID-19 и други инфекциозни заболявания. Събраната сума е предоставена от членовете на асоциацията.

МЗХГ: Директори на дирекции дариха 25 хил. лв. за медицински нужди

„Светът е изправен пред невиждана досега заплаха, свързана с пандемията от коранавирус. Вярваме в потенциала на българската наука и достиженията на учените от БАН, което ни дава надежда, че страната ни може да допринесе за откриването на ваксина и лекарство чрез успешни разработки. Затова подкрепяме БАН и по-контретно четирите института, които активно работят в това направление“, коментира председателят на асоциацията Стайко Стайков.

Според него независимо от настъпващата финансова криза бизнесът трябва да продъжи да подкрепя социално отговорните проекти в полза на обществото.

В проекта „Наука срещу COVID-19“ на БАН участват Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство, както и Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей.

Те могат да предложат експертиза и да извършат конкретни научни задачи по отношение на диагностиката, лечението и създаването на ваксини срещу коронавирус SARS-CoV-2. В по-общ план, тези дейности могат да прераснат в цялостна стратегия за борба с инфекциозните заболявания и да допринесат за готовността за справяне с бъдещи здравни предизвикателства.

Българската академия на науките продължава набирането на средства за финансиране на научни разработки, свързани с борбата Ковид-19 и други остри инфекциозни заболявания.