Асоциацията на месопреработвателите в България подкрепя съвместните проверки на прокуратурата и Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), съобщиха от асоциацията. "Вярваме, че проверките ще бъдат наистина мащабни и ще покажат, че произвежданите у нас продукти бяха тенденциозно дискредитирани. Ако се окаже, че съществуват и некоректни фирми, ние настояваме те да понесат своята отговорност", се казва в изявление.


Асоциацията на месопреработвателите в България заявява още: "Шокирани сме от факта, че бяха заклеймени основни за трапезата на българина продукти и беше уронен престижът на цял един бранш. Месопреработвателният бранш е един от водещите в икономиката на страната. В него работят 22 000 души в 440 предприятия, които с лека ръка бяха очернени. Ние искаме да заявим нашето категорично „Не” на тази антибългарска кампания".


Месопреработвателите в цяла Европа са длъжни да гарантират безопасността на предлаганите от тях храни. Всички български предприятия отговарят на изискванията на европейското законодателство, имат внедрени Добри производствени практики, Система за контрол на критичните точки (НАССР), система за проследяемост и одобрена технологична документация за всеки един продукт, който се пуска на пазара. Много от предприятията имат внедрени и допълнителни системи, които са надградили над задължителните: ISO 9001, ISO 22000, IFS и др. Всички тези усилия и инвестиции са в посока да се предложат на българския потребител безопасни храни, гарантирани от европейските правила. Не трябва да се забравя, че производителите, които гледат дългосрочно на бизнеса си, отдавна работят за своята марка и самото тяхно име става основният гарант за качество, заявиха от асоциацията.