Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) направи анализ на подадените и договорени проектни предложения от първия прием през 2015 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, съобщиха от фонда. 
 
Вижте целия анализ тук 
 
Към септември 2017 г. по подмярката има сключени 939 договора с одобрени инвестиционни разходи 603 183 859.55 лв. и одобрена субсидия на стойност 365 779 453.14 лв.
 
Подобно на броя подадените заявления и при сключените договори се запазва тенденцията водеща да е област Пловдив със 76 броя сключени договори и с одобрена субсидия от 27 888 776.01 лв., на последното място този път е за София (град) само с един договор с одобрена субсидия 1 844 255. 57 лв.
 
Броят на договорите с инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци” са 393 или около 41,85% от всички сключени договори за подпомагане.
 
Съответно одобрената субсидия е 136 575 470.26 лв., което е 37,34% от общо одобрената субсидия на всички проекти по приема. Най-много одобрени в сектор „Плодове и зеленчуци” са в област Бургас – 36 договора, а най-малко в София град и област Смолян – по един договор.