Анализ относно Общата селскостопанска политика (ОСП) показва, че през 2014 г. се очаква земеделският сектор в България да усвои над 2.5 млрд. лв. субсидии от европейските фондове и от националния бюджет на страната. Европейските плащания на площ през 2014 г. се изчисляват на 1 292.5 млн. лв. За сравнение, през 2013 г. бюджетът на ЕС задели 976.6 млн. лв., които земеделските производители в България вече са получили в началото на тази година, се посочва в анализа.

 

Според договора за присъединяване на България към ЕС през 2014 г. директните плащания на площ трябва да достигнат 80% от субсидиите, които получават фермерите от най-старите страни-членки (ЕС-15). През 2015 г. субсидиите за българските фермери вече ще възлизат на 90% от нивото на ЕС-15 или 1 450.3 млн. лв., а през 2016 г. - 100% спрямо нивото ЕС-15, което означава, че тогава аграрният сектор в България ще си разпредели 1 592.6 млн. лв. субсидии на хектар обработваема площ, показват данните от анализа.

 

ОСП е първата обща политика на Европейската общност и стартира от самото си начало чрез субсидиране на производството на основни земеделски продукти като важен елемент от осигуряването на хранителната обезпеченост на ЕС. Според анализа, обаче, тази политика води до генерирането на постоянни излишъци при някои земеделски продукти. Точно затова ОСП беше подложена на многократно реформиране. „Последните промени радикално трансформират ОСП и понижават нивата на подкрепа, предоставяна на европейските фермери.

 

Субсидиите за произведено количество земеделски продукти са заменени почти изцяло от директни плащания за фемерите, гарантиращи им добър доход при условие, че изпълняват определени изисквания. Подкрепата за производство се пренасочва като подкрепа за производителите“, е записано в анализа. Според Евростат, през 2012 г. на ОСП са отделени 42% от бюджета на ЕС или около 50 млрд. евро, като 85% от парите по ОСП са за директни плащания.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!