През последните седем дни температурите бяха над нормата, а валежите отсъстваха. Това оказа негативно влияние върху последните етапи от развитието на късните пролетници и затрудни предсеитбените почвообработки.

Агропрогноза за септември: Къде има надежда за дъжд?

През следващите седем дни температурите ще бъдат близки до климатичните норми, а в началото на периода се очакват валежи със стопанско значение на места в Североизточна България, прогнозира агрометеорологът Драгомир Атанасов. 

През периода при слънчогледа ще се наблюдава масово техническа зрелост. 

При късните хибриди царевица ще протичат млечна и восъчна зрелост. 

През периода тече оптималният срок за сеитба на зимна рапица, но в много райони сушата ще попречи на агротехническите дейности. Това ще наложи по-късни сеитби, като възможният срок е до края на месеца. 

Сега е времето за обеззаразяване на семената от пшеница и ечемик срещу болести, като обикновена и праховита главня, септориоза и фузариози.

В ябълковите насаждения се следи за нашествие на второто поколение на ябълковия плодов червей. При необходимост вредителят се третира. 

Условията ще са подходящи за реколтирането на посевите с пролетници, встъпили в техническа зрелост, за растителнозащитни дейности при трайните насаждения и за прибиране на реколта от плодове и зеленчуци, заключават от Националния институт по метеорология и хидрология.
 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.