И през месец септември агрометеорологичните условия в Западна България ще се различават съществено от тези в източните райони на страната, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева.

MARS: Благоприятни условия за пролетниците, но само в централна Европа

В Източна България ще има температури над нормата, но валежите ще бъдат под нормата. На много места заради продължителната лятна суша пролетниците приключиха вегетацията си преждевременно. Там жътвата на слънчогледа и по-ранните хибриди царевица започна по-рано от обичайното, като добивите са много под средните за страната.

През септември в по-голямата част от западните райони късните земеделски култури ще се развиват при наднормени температури, валежи близки до нормата и добри за края на лятото почвени влагозапаси в 50 и 100 см слой.

НИМХ: През първото десетдневие на септември валежи със стопанско значение се прогнозират само в западната половина на страната. 

Дъждовете ще се отразят благоприятно на  вторите култури и късните хибриди царевица, при които ще протича фаза млечна зрелост. Средно късните хибриди ще встъпят във восъчна зрелост. Към 15 септември част от късните хибриди ще приключат развитието си. 

През второто десетдневие при ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. 

През третото десетдневие фаза узряване ще протича при памука, фъстъците, есенните сортове овошки и по-късните сортове грозде. 

През месеца прогнозираните минимални температури ще са над критичните за зеленчуковите култури. Това ще се отрази добре за още зеленчуци от късното полско производство.

НИМХ: През повечето дни от второто и третото десетдневие се очаква относително сухо време, което ще бъде подходящо за освобождаване на площите от пролетните култури.

И през септември в голяма част от източните райони отсъствието на влага в горните почвени слоеве ще възпрепятства качественото провеждане дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. 

Оптималните срокове за сеитбата на рапицата са до края на второто десетдневие на месеца, припомнят от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През третото десетдневие започват агротехническите срокове за сеитбата на ечемика и пшеницата в полетата с по-голяма надморска височина.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.