През следващите 7 дни отново се очакват температури над нормата и средноденонощни стойности в по-голямата част от страната над биологичния минимум, който е необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

Зимното пръскане може да пази овошките и от студа

През първата половина на февруари паднаха значителни валежи. На много места в страната те надвишиха 40–50 л/кв.м (Враца – 76 л/кв.м, Ловеч – 60 л/кв.м, Свищов – 54 л/кв.в, Русе – 56 л/кв.м, Пловдив – 44 л/кв.м, Елхово – 46 л/кв.м, Хасково – 52 л/кв.м, Чирпан – 46 л/кв.м, Бургас – 41 л/кв.м).

Валежите съществено увеличиха почвените влагозапаси в 50 см слой. Тези валежи бяха решаващи, за да се преодолее дефицитът на влага в горните почвени слоеве при зимните житни култури. Това бе една от причините, които доведоха до пожълтяване на част от пшеничните посеви на места в източните райони на страната, припомня агрометеорогогът Дукена Жолева от НИМХ.

Агропрогноза: Високите за сезона температури нарушиха преждевременно принудителния покой при значителна част от овощните култури. 

През следващите 7 дни при ранноцъфтящите видове в полските райони ще протича фаза масово набъбване на пъпките. На отделни места в крайните южни райони при някои овошки (бадем, праскова) ще се наблюдава и начало на разпукване на плодните пъпки.

В края на второто десетдневие на февруари се прогнозира съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за преждевременно развилите се овошки.

През повечето дни от периода условията ще бъдат подходящи за фермерите, за да проведат важните за сезона резитби в лозовите и овощните масиви, подхранване на есенниците с азотни минерални торове и зимни растителнозащитни пръскания при овошките.


Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.