След необичайно високите за сезона температури през първото десетдневие на януари, довели до възобновяване на вегетационните процеси при част от зимните житни култури и някои дървесни видове на места в Тракийската низина и в източните райони на страната, през следващите седем дни агрометеорологичните условия ще претърпят значителна промяна. Това гласи  прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
 
Те очакват съществено понижение на температурите и средните стойности под биологичния минимум, необходим за вегетация на есенните посеви. 
 
В средата на януари агрометеорологичните условия ще придобият зимен характер и ще възстановят покоя при зимните житни култури. Прогнозираните стойности на минималните температури са над критичните за зимуващите земеделски култури.
 
Очакваните валежи от дъжд и сняг през второто десетдневие на януари ще увеличават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. В началото на зимата почвените влагозапаси при пшеницата в 100 см слой в голямата част от полските райони бяха с нива над 90% от ППВ.