След сухото време с наднормени температури и оскъдни валежи в повечето райони на страната през миналата седмица, през тази се очаква нормализиране на топлинните условия.
 
 
Прогнозираните валежи ще доведат до слабо подобрение на почвените влагозапаси в горните почвени слоеве предимно в западните и централни райони на страната. Това сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
Това ще създаде благоприятни условия за провеждане на сезонните почвообработки (дълбока оран, предсеитбена оран, дискуване и култивиране на площите за сеитба на зимна рапица, пшеница, ечемик). При стърнищата, където има силно заплевеляване (балур, поветица, паламида, троскот) се препоръчва да се извършат третирания с хербицид на базата на активното вещество глифозат (Глифозат 360 СЛ – 400/800 мл/дка), отбелязват специалистите. 
 
През периода при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава фаза пълна зрелост, а при късните хибриди ще протича преход от млечна към восъчна. При слънчогледа ще продължава жътвата на посевите встъпили в техническа зрялост. При прибиране и бункериране на зърнената реколта трябва да се спазват изискванията за  влажността на семената, която се препоръчва да бъде под 10 процента с цел качественото складово съхраняване.
 
До 15 септември агрометеорологичните условия ще са подходящи за работа на полето, за прибирана на плодовата и зеленчукова реколта и на ранозрелите десертни и винени сортове грозде. 
 
Поради засушаването, настъпило в много райони на страната, в полските райони на страната условията за възникване на пожари са отново завишени. 
Това се отнася особено за неприбраната реколта от слънчоглед и късните царевични хибриди. Прибиращата техника задължително трябва да има искрогасители за недопускане на запалване и похабяване на селскостопанска продукция.
 
До средата на септември текат оптималните агротехнически срокове за сеитба на зимната рапица, а през третото десетдневие на месеца започват да текат оптималните срокове за сеитбата на зимната пшеница във високите полета на страната. 
 
Затова предстоящият период ще е подходящ за освобождаване на полетата, предвидени за сеитба на пшеница и последваща оран и обработки на почвата.