Необичайно високите температури в началото на зимата нарушиха покоя при част от есенните посеви в полските райони на страната, сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ към БАН за месец януари.
 
 
След топлото за сезона време, прогнозираното застудяване в средата на първото десетдневие на януари, ще възпрепятства нежелателната вегетация при зимните житни култури, която би довела до намаляване на тяхната студоустойчивост.
 
През повечето дни от януари агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, но под биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица. През месеца в по-голямата част от полските райони есенните посеви ще запазят състояние на покой. 
 
Изключения ще се наблюдават на отделни места по Черноморието, по долината на р.Струма и в крайните южни райони. През относително топлите периоди, в началото на месеца и през третото десетдневие, в тези части от страната при пшеницата и ечемика ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация, но тя няма да доведе до промяна във фенологичните фази на културите.
 
През януари прогнозираните минимални температури до минус 13°С, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще представляват опасност само за най-късно засетите посеви с ечемик и пшеница, които ще зимуват във фаза втори-трети лист. В резултат от наднормените температури в края на есента зимните житни култури и рапицата напреднаха в развитието си и голяма част от тях встъпиха в подходящи фази за зимуване. При пшеницата и ечемика преобладава фаза братене, а при рапицата - фаза розетка (7-8-9 листа).
 
През месеца очакваните валежи (около и под нормата) ще увеличават влагозапасите и в двуметровия почвен слой. В края на есента почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой в по-голямата част от земеделските райони бяха много добри, с нива над 90% от ППВ (пределна полска влагоемност). Изключения имаше само на отделни места в Дунавската равнина (агростанциите Кнежа, Новачене) и в североизточните райони на страната.
 
През януари по-подходящи условия за провеждане на резитби при овощните култури ще има през третото десетдневие, когато се очаква относително сухо и меко за сезона време.