В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме дейността на сформираната по мярка 16.1 от ПРСР в Италия, оперативна група „SEMS – Смарт системи за икономически мониторинг на разходите за производство и експлоатация, свързани с прецизната механизация“.
 
 
Като цяло селскостопанският сектор има слаба способност да се преструктурира и модернизира. Интерактивният достъп до техническо-икономическа информация, свързана с основните култури, отглеждани в италианския регион Емилия-Романа, чрез най-често използваните електронни устройства, би могъл да подобри качеството на процесите на вземане на решения от земеделските стопани.
 
Оперативната група „SEMS – Смарт системи за икономически мониторинг на разходите за производство и експлоатация, свързани с прецизната механизация“, сформирана по мярка „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони в Италия изпълнява проект с бюджет от 201,392 евро за периода април 2016 – март 2019 г. Партньори по проекта са Изследователският център по селскостопанско производство в Чезена, Институтът UNIBO към Университета в Болоня, три експериментални ферми и пет организации на производители.
 
 
Проектът на оперативната група „SEMS“ има за цел да създаде онлайн система за наблюдение на икономическата устойчивост на производствените системи на фермите в Емилия-Романа. Мониторингът и наличието на сравнителен анализ на данните за бързото използване от страна на земеделските стопани са предварителна стъпка за по-информирани решения относно въвеждането на технологични иновации.
 
Сред очакваните резултати по проекта са изготвянето на база от данни, която ще бъде достъпна за партньорите с информация за разходите, свързани с внедряването на иновации в областта на прецизното земеделие, високата механизация и техниките за устойчивост на околната среда. Системата ще бъде налична чрез онлайн консултации на данни за производствените разходи на основните култури и разходите, свързани с използването на иновативни машини.
 
От началото на изпълнението на проекта на оперативната група, процедурите за прилагане на базата данни вече дават своя силен тласък на сътрудничеството и сравнителен анализ между земеделските стопанства, участващи в проекта, както като отделни стопанства, така и чрез партньорските организации. Мрежата от вече съществуващите взаимоотношения и тези, които ще бъдат укрепени в рамките на изпълнението на проекта изглеждат обещаващи за успешното реализиране на инициативата на оперативната група „SEMS“.
 
30 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“