Оценката на селскостопански странични продукти за храна за животни, биоразградими пластмаси и третиране на животински отпадъчни води – това са тематичните направления на проект, който представяме в 73 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
В предходните издания ви представихме проекти в категория „Кръгова икономика“, които се реализират по програма „Хоризонт 2020“, а днес ви представяме дейността на Оперативна група в Португалия, сформирана в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост ЕПИ-АГРИ.
 
Намаляването на антибиотиците при храненето на животните, както и изработване на стратегия за смекчаване на остатъчните продукти в селскостопанския сектор в Португалия. Това са практическите проблеми, върху които се фокусира проектът Waste2Value, насочен към създаване на алтернативни и нови продукти, които отговарят на двата проблема, като добавят стойност и минимизират употребата на антибиотици и ресурси.
 
 
Партньори по проекта, който се реализира в периода октомври 2017 – септември 2020, с бюджет 418,466 евро са Политехническия институт във Визеу, Университета в Авейро, Асоциация на овцевъдите в Сера да Естрела, Асоциация на местни инициативни групи, земеделска компания в сектор ароматни и медицински култури, преработвателно предприятие на плодове и още няколко земеделски стопанства, както и компания за производство на пластмасови и хартиени опаковки.
 
Сред заложените цели при изпълнението на проекта са стимулиране използването на остатъчни продукти от селското стопанство, за да се получат адитиви с добавена стойност, които да се прилагат като съставки на фуража; премахване на антибиотиците в храната; използване на биополимерни материали за биоразградими пластмаси както и получаване на въглеродни материали за третиране на животински отпадъчни води.
 
 
Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати при изпълнението на проекта са характеризирането на страничните продукти от растителен произход и отпадъците от тях и холистично отделяне на страничните продукти според хранителния, фитобиотичния и пребиотичния профил.
 
Очаква се също така в съставките на фуражите да бъдат включени ценни съединения, които да доведат до елиминиране на антибиотиците. В хода на изпълнението на проекта ще се подготвят биополимери за биоразградими филми за земеделски цели и ще се увеличи обработката на животински отпадъчни води.
 
Земеделските стопани и аграрната промишленост са склонни да допринесат за оценката на техните странични продукти и отпадъци, но често нямат необходимото ноу-хау или опит. В някои случаи трябва да се подчертае необходимостта от осъзнаването на добавената стойност на отпадъците. При добро планиране и подходяща инфраструктура, малките производители могат да разработят нови приложения на събраните странични продукти и отпадъци от селскостопанска дейност.
 
73 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!