Цифровите технологии в помощ на идентифициране на заболявания на краката на кравите е темата на завършил наскоро експериментален проект, който е изпълнен от партньорски организации в Ирландия и Обединеното Кралство в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 208 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Цифрови решения в производството на картофи

Заболяванията на копитата или краката на животните е съществен проблем в говедовъдството. При млечните крави, куцотата води до болка и дискомфорт, който доказано се отразява както на плодовитостта, така и на млеконадоя. Настоящите решения са скъпи и включват сложно оборудване, както и висока употреба на антибиотици. Куцането може да бъде преодоляно, без да се налага да се харчат големи количества ресурси, като чрез използване на монтирани на крака сензори и алгоритми за машинно обучение, куцият добитък може да бъде идентифициран на ранен етап и получените данни могат да бъдат изпратени директно на фермера, така че лечението на куцотата и други болести по краката на животните да може да започне незабавно.

В основата на експерименталния проект са изпитвания за ранно откриване на куцота с оборудване, разположено във ферма в Югоизточна Ирландия. В рамките на проекта се увеличават участващите стопанства в други райони на Ирландия, както и в Обединеното Кралство. Предвидено е също експерименталното внедряване да се интегрира и в други проекти в рамките на Internet of Food and Farm.

За нуждите на ирландския проект оборудването е разположено във ферма със 150 говеда като използва сензори, монтирани на крака, както и машинно обучение за ранно откриване на куцота. Екипът на проекта използва сензори от два различни доставчици, които се прилагат както в млечното, така и в месодайното направление на ирландското говедовъдство. Този подход е тестван и валидиран в различни среди и сценарии. След интегрирането на експерименталния проект в архитектурата на IoF2020, следва да се разшири приложението му в нови региони, както и да се премине към търговско валидиране на решението с множество доставчици.

Сред целите на експерименталния проект са намаляване на смъртността при животните с 5%, намаляване на загубата на млечност поради куцота със 7% и увеличаване на производството на говеждо месо с 10%. Сред ефектите от експерименталния проект са увеличаването на точността за откриване на куцота при говедата до 87%, както и значително намаляване на употребата на антибиотици в говедовъдството.

208 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!