АгроХъб.БГ ще изгради мрежа от 13 демонстрационни точки в земеделски стопанства в различни райони на България. Всеки фермер, който отговаря на критериите може да кандидатства и да бъде едно от демо стопанствата от мрежата на Европейския цифров иновационен хъб. Това e темата на 293 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Иновации

Европейският цифров иновационен хъб за България в агросектора - АгроХъб.БГ ще изгради през тази и следващата година мрежа от 13 демонстрационни точки в земеделски стопанства в различни райони на България, като част от проекта за дигитализация на земеделието AgroDigiRise, съфинансиран от Европейския съюз.

Земеделските стопанства, които ще бъдат избрани за демо точки, получават безплатна интеграция на технологии за прецизно земеделие - технологии за автоматизация на напояването, прецизното торене и климат контрола (при оранжерии), сателитно заснемане, метеорологични станции, модел за болести по лозята, както и технологична експертиза за период от три години след инсталацията. Стопанствата ще демонстрират интегрираните технологии за периода на проекта на всички заинтересовани страни.

Всички земеделски производители, които искат стопанството им да бъде хай тех, любопитни са за новостите и модерните технологии и са готови да споделят знания и опит, сега имат шанса да станат една от демо точките в мрежата на АгроХъб.БГ. Те ще получат напълно безплатно технологично преобразяване, пряк достъп до технологична експертиза и ще покажат на какво са способни иновациите и на другите.

Ако стопанството ви отговаря на критериите и искате то да се преобрази технологично, кандидатствайте като попълните формата, за да получите престижна роля на Демо точка в мрежата на АгроХъб.БГ. 

293 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!