Прозрачността и проследимостта на цялата верига на доставки при производството на свинско месо могат да се проследят чрез активни поверки, качество на данните и по-голяма устойчивост. 

Агроиновации: Цифрова “аларма” за ефективна растителна защита 

По тази тема работи екипът на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Германия и Нидерландия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в брой 174 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Целта на проекта е да повиши качеството и безопасността на продукта във веригата на доставка на свинско месо, като осигури система за прозрачност в подкрепа на проактивен одит. Този процес на инспекция позволява на одитора непрекъснато да проверява дали земеделските производители отговарят на критериите за сертифициране и да им предоставя своевременна помощ в случай на несъответствие. 

Потребителите искат да знаят какво ядат – дали е здравословно, безопасно, прясно и произведено на местно ниво

Концепцията за проактивен одит се разработва съвместно с Асоциацията за устойчиво свинско месо в Нидерландия, която има строги критерии за устойчивост – минимална възраст на отбиване, редовни ветеринарни инспекции и стремеж към продукти без антибиотици.

Сред специфичните цели, които си поставя екипът, са споделяне на информация с партньори по веригата на доставки, за да се оптимизират бизнес процесите и да се намалят негативните екологични аспекти, както и постоянна проверка на критичните точки и наблюдение на параметрите за устойчивост на минерали и антибиотици. 

Работи се върху по-добро качество на данните и прозрачност между производители и потребители.

Очакваните резултати са, на първо място, подобряване на екологичните показатели и повишаване на доверието на потребителите в производството на месо. 

В резултат от проекта се очаква да се подобри комуникацията относно хуманното отношение и здравето на животните, бързината на проверките и сътрудничеството с фермерите и други заинтересовани страни.

Брой 174 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.