В България предстои да се реализира проект за проучване на потребителското мнение на възрастни хора ЕIT Food RIS Consumer Engagement Labs. Координатор е Варшавският университет, а партньори в нашата страна са Университетът по хранителни технологии в Пловдив и компания Венец. 

Агроиновации: Цифрова “аларма” за ефективна растителна защита 

В поредица от семинари възрастните потребители ще предлагат нови хранителни продукти, които впоследствие да могат да се разработят и представят на пазара от местните хранителни компании. Това е темата на брой 173 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Проектът е новаторска форма на сътрудничество между производителите на храни и потребителите. Участниците в серията от срещи са потребители над 65 години и местни компании, които представляват различни сегменти на хранителната индустрия, научни институции и неправителствени организации. 

Целта е със съвместни усилия да се създаде нов, вълнуващ хранителен продукт, които би отговорил на изискванията на целевите потребители.

Началото е дадено през 2019 г. в 4 държави – Литва, Полша, Португалия и Испания, а през първата половина на 2020 г. е въведен в още 6 държави – Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия и Словакия.

Над 150 потребители активно участват в съвместното създаване на нови продукти, като през 2020 г. вече има реализирани 4 нови продукта и продължава работата по още 7.

Програмата на предстоящите семинари в България е организирана в рамките на две седмици:

Седмица 1
• Дейности: Използване на проaктивни техники за разбиране на потребителското поведение, изграждане на потребителски екипи, създаване на психологически привързаност и стимулиране на творчеството;
• Домашна работа: Потребителско проучване с посещение на потребителите на супермаркети/онлайн магазини и обсъждане на навиците за пазаруване.

Седмица 2
• Дейности: Генериране на нови продуктови концепции, избор на най-добрите предложения и сесия за представяне пред компании;
• Домашна работа: Компаниите работят по избора на новия продукт и планират комерсиализацията му. 

В серията от 10 онлайн срещи ще участват 15 потребители на над 65 години.

В периода от 3 до 17 ноември участниците ще се превърнат в „изследователи на пазара“, с което ще се стимулира развитието на истински иновативни идеи за продукти, защото творчеството се нуждае от време, за да процъфти. 

Участниците ще прекарат няколко часа в игри, екипни занимания и творчески дейности, а процесът ще завърши със списък от продукти, които те считат за най-вълнуващи и търговски осъществими.

Целта е да се разработят няколко иновативни продуктови идеи, от които да бъде избрана една за комерсиализация от български производител.

Повече информация по програмата може да откриете ТУК.

Брой 173 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на EIT Food и Университет по хранителни технологии – Пловдив и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.