Преобразуване на данни в персонализирани услуги за проследяване на производствени практики и постигане на по-ефективно използване на ресурсите.

Агроиновации

Това са темите, по които работи екипът на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Гърция, Албания и Словения в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 172 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Понастоящем само част от приложените продукти за растителна защита успешно се справят с вредителите или насекомите, докато останалите ненужно замърсяват околната среда. Чрез използване на данни, произхождащи от IoT устройства на полето, изчислителни облаци и технологии за анализ, този експериментален проект  уведомява фермера навреме как да продължи и какви решения да вземе за подобни дейности в стопанството. 

Резултатът от обобщените параметри като влажност на въздуха, температура и други метеорологични условия е услуга, която увеличава общата производителност на фермата, допринасяйки за продоволствената сигурност. Освен това информацията, съобразена с индивидуалните нужди на земеделските производители, намалява разходите им за ресурси чрез ранни предупреждения относно решаващи фактори, свързани с управлението на различни процеси, в това число и на напояването. 

Чрез включване на иновативната технология за проследимост, този експериментален проект е сред първите, които интегрират информация от цялата верига на доставки на храните от производството до пазара, предлагайки на потребителите различни предложения. Това значително подобрява възприятието на потребителите за безопасността на храните, като същевременно дава възможност на заинтересованите страни по агро-хранителната верига да участват в иновативна цифрова екосистема.

Сред конкретни цели, които екипът на проекта си е поставил са насърчаването на прилагането на IoT технологии в страни, в които селскостопанската хранителна икономика и заетостта играят съществена роля и валидиране на резултатите за намаляване на прилагането на продукти за растителна защита и повишаване на ефективността на напояването на земеделските стопанства.

Иновативна цифрова екосистема, която е продукт на проекта дава също така възможност на потребителите за достъп до данни за получаване на информация за продукти, както и укрепване на обмена на данни в рамките на агро-хранителната верига.

172 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!