Пандемичната криза ще ускори промените в селскостопанската хранително-вкусова промишленост. До това заключение се стига в доклад на Food Foresight за въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния сектор в Централна и Източна Европа, изготвен от EIT Food в сътрудничество с консултантската компания Deloitte. 

ЕК: 80% от субсидиите отиват при 20% от бенефициентите

Според доклада вследствие на коронакризата в нашия регион производството на храни е спаднало само с 13% през април на годишна база и остава най-стабилният сегмент в производствения сектор от началото на пандемията. 

Земеделието и производството на храни играят важна роля в бюджетите на всички страни от Централна и Източна Европа. Те генерират от 6% БВП в Словакия до 14% в Румъния, сочат данните от доклада.

При старите страни членки делът му в цялата икономика е намалял между 2007 и 2017 г., докато други клонове на икономиката се развиват. Такъв относителен спад е признак за нарастващите доходи на обществата - макар по-богатите потребители да харчат повече за храна, те дават още повече за други нужди. 

Променя се и структурата на земеделието - една от най-големите промени се случи в България, където броят на големите ферми (50 ха и повече) се увеличи с 82% в периода 2005-2016 г., докато в същото време броят на дребните ферми (до 9 ха) намалява с 66%. Наред с настъпващата модернизация делът на заетите в селското стопанство постепенно намалява във всички страни от Централна и Източна Европа. В същото време, подобно на други страни от Европейския съюз, заетостта в сектора на хранителните услуги нараства“, твърдят анализаторите.

Според експертите на Deloitte в зависимост от икономическата и политическата ситуация, свързана с международната търговия и ограничения, има 4 възможни сценария:

1.    Пълно възстановяване;
2.    Нов потребител;
3.    Нови правила;
4.   Изкривявания и смущения.

Може да ги видите по подробно ТУК.

„Предизвикателствата, пред които е изправен селскостопанският хранителен сектор, промениха правилата на играта. Пандемията ускори неизбежните процеси на иновации. Различните заинтересовани страни - самата индустрия, но и законодателите, трябва да могат да идентифицират нововъзникващите възможности, но и да създават начини за действие, които най-добре ще използват този нов потенциал“, казва директорът на EIT Food CLC North-East.

Заключението от доклада е, че пандемията е дала тласък на цифровизацията, по-информирания потребителски избор и предпочитанията към местни продукти.