Селското стопанство играе централна роля в глобалното здраве и развитие. То е най-жизненоважният сектор на една държава. С появата на нови технологии секторът е изправен пред безпрецедентни възможности и ако се използват разумно, може да реши проблеми в световен мащаб.

Гласувайте: Нужни ли са законови промени заради пасищата?

Въпреки това съществуват и много проблеми, които трябва да бъдат решени чрез внимателни и целенасочени изследвания и анализи. Именно те ще бъдат представени  по време на за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в бъдещето”. Тя ще се проведе на 29 септември в Пловдив. 

Участниците в конференцията могат да споделят своите възгледи и идеи и да подобрят знанията си за съвременните технологии за повишаване на производителността на отраслите.

Ролята на новите технологии в селското стопанство, цифровото бъдеще на агробизнеса, прецизно и интелигентно земеделие, изкуствен интелект, компютри и електроника в земеделието – това са само няколко примера за теми, които ще бъдат разгледани на конференцията.

Интересни обещават да са лекторите, сред които председателят на Института за агростратегии и иновации и председател на Европейски цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ Светлана Боянова, проф. д-р Теодора Георгиева, Директор на магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса'', доц. д-р Атанас Севов, Декан Факултет по Агрономство, както и представители на бизнеса. 

Сред гостите ще е и служебният министър на земеделието Явор Гечев

Агри.БГ е медиен партньор на събитието.  Вижте още https://digital4agro.com/