Засилва се търговският стокообмен на аграрни продукти между България и останалите единадесет страни на Балканите, отчита Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в анализ на последните данни от Националния статистически институт за първите шест месеца на тази година.
 
 
Търговията ни със селскостопански стоки в региона се увеличава през периода с 6.2% - от 1.128 млрд. евро през първото полугодие на 2016 г. на 1.198 млрд. евро по същото време на тази година. Това представлява близо 38% от общия аграрен стокообмен на България.
 
 
Повишението е резултат от нарастването на вноса от съседните страни с 19.1%, докато при износа ни е отчетено леко намаление - с 2%.
 
Въпреки това търговското салдо остава положително за България – 150.8 млн. евро, но с 39.3% по-малко на годишна база.
 
Гърция, Румъния и Турция са водещите търговски партньори на страната в обмена на селскостопански стоки, като при Гърция и Турция износът от България надхвърля съществено вноса. Отрицателно търговско салдо е отчетено само при търговията със Сърбия и Румъния, отбелязват специалистите от МЗХГ.
 
 
Продължава спадът в стокообмена на аграрни продукти между България и Русия. Износът от страната ни по това направление е спаднал от 23 млн. евро за първото полугодие на 2016 г. на 16 млн. евро по същото време на тази година, като представлява едва 1% от експорта ни на стоки от тази група.
 
Аграрният внос от Русия е символичен и също намалява – от 6 млн. евро на 4 млн. евро на годишна база. Търговското салдо остава положително за България, но се свива от 17 млн. евро на 12 млн. евро. Съществена роля за намаленията имат международните санкции срещу Русия във връзка с кризата в отношенията с Украйна.
 
През първото полугодие на 2017 г. обменът на селскостопански стоки със страните от Общността на независимите държави (ОНД) се свива с 4.2% на годишна база - до 46 млн. евро, поради спад на българския експорт с 26.7%. В същото време расте аграрният внос от ОНД с 33.3%.
 
В рамките на шестмесечието на тази година се отчита отрицателно търговско салдо за България по това направление в размер на 2 млн. евро при положително салдо от 12 млн. евро за същия период на 2016 г. В ОНД влизат Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизия, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
 
 
Стокообменът между България и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за първите шест месеца на 2017 г. възлиза на 8.2 млн. евро. - с 6.6% повече спрямо същия период на 2016 г.
 
Българският износ за тези страни се увеличава с 23.5% на годишна база, докато вносът от там спада с 20.5%. Това води до ръст на положителното търговско салдо за България със 17.6%, до 3.5 млн. евро. 
 
Основни партньори от ЕАСТ и през първото полугодие на 2017 г. са Швейцария и Норвегия. Другите две страни в групата са Исландия и Лихтенщайн.
 
Търговията със селскостопански стоки между България и арабските страни - Лигата на арабските държави, се състои главно в износ от България.
 
По предварителни данни през първото шестмесечие на 2017 г. аграрният стокообмен с тази група е в размер на 202 млн. евро - с 6.3% над нивото от същия период на 2016 г., като българският износ се увеличава с 3.8%.
 
Вносът на селскостопански стоки от арабските държави нараства два пъти на годишна база, но остава ограничен. Традиционно положителното търговско салдо за България се повишава с 1.1% спрямо шестте месеца на 2016 г. - до 182 млн. евро