Аграрен университет Пловдив откри Центърът за дистанционно обучение, изграден по проект „Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Ректорът проф. дн Димитър Греков изказа благодарност на преподавателите и административния персонал, работили по проекта, защото съвременните технологии ще дадат възможност на заетите в агробизнеса да се обучават дистанционно.

 

По време на откриването ръководителят на проекта проф. д-р Нели Бенчева  съобщи, че центърът ще даде възможност студентите да се обучават дистанционно по 63 дисциплини, като по проекта са разработени учебните материали и ресурси. Едни от най атрактивните специалности, които ще могат вече да се изучават дистанционно в Аграрен университет-Пловдив са:  „Агрономство (Полевъдтво)“ и „Аграрна икономика“ , както и магистърските курсове „Държавни и общински финанси“ и „Агробизнес“.

 

Вече са регистрирани и над 150 студенти за тестване на системата за електронно обучение, като очакванията са над 400 потребители да се регистрират.

 

Предстои провеждането на пилотен модул по 4 икономически дисциплини в магистърския курс „Агробизнес“, към който има отчетен предварителен интерес от студентите, които ще могат да навлизат в професията и същевременно да се квалифицират допълнително в избраната професия в агросектора.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!