На пазара на труда има недостиг на селскостопански работници. Това става ясно след проведените от Агенцията по заетостта трудови борси в страната през втората половина на месец март.  5 435 свободни свободни места обявиха близо 400 работодатели на 19 трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта. Сред търсените професии на трудовия пазар са: водач на селскостопански машини, тракторист, озеленител, берач на плодове, разпределител-материали и полуфабрикати. 
 
Една от специализираните трудови борси –за продължително безработни лица и лица над 50 г., се проведе през март в гр. Садово. 9 работодатели обявиха 69 свободни работни места пред повече от 240 търсещи работа лица. Предложенията на работодателите са в сферата на селското стопанство, промишлеността и услугите. 
 
Търсене на селскостопански работници има също в Белоградчик, Провадия, Долни чифлик, Враца, Силистра, Руен, Нова Загора, Омуртаг, Кубрат, Елхово и Айтос. 
 
През април 2016 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на общо 36 трудови борси, като част от тях  ще са специализирани в сферата на промишлеността и селското стопанство.