2018 г. бе рекордна по брой иновации. Бяха реализирани редица успешни проекти: от дронове до блокчейн стартъпи. Представяме на вниманието ви 7-те най-добри разработки на годината. Те ще са от голяма полза за фермерите в управлението на стопанствата им, пише изданието agriculture.com.

Фермерите са изправени пред ново предизвикателство

Дронът на AeroVironment

Съгласно изследвания на Global Market Insights пазарът на селскостопански дронове ще нарасне до 1 млрд. долара до 2024 г., а през 2016 г. той бе оценен само на 338 млн. долара.

За последните 5 години AeroVironment положиха немалко усилия, за да изследват потребностите на агропазара от технологии. Този подход им позволи да създадат хибриден дрон.

Джон Тита-Бален, шеф на маркетинг отдела и продажбите в AeroVironment, смята, че дронът трябва да е прост за управление, да има качествена камера и да бъде с лесен софтуер за анализ на получените данни.

Компанията е тествала коптери и дронове от самолетен тип. Изпитанията са показали, че макар коптерите да се управляват по-лесно, те не покриват необходимата площ за успешна реализация в земеделието.

В същото време дроновете от самолетен тип, макар и да покриват необходимата дистанция, не се справят със заснемането при силен вятър.

Така се ражда Quantix. Той съчетава качествата на двата вида дронове. Може за 45 минути да облети 162 ха и разполага с 4 пропелера. Това го прави доста стабилен. Единственото ограничение е, че може да бъде използван за полети при скорост на вятъра 15 км/ч и повече.

Дронът каца и излита като мултироторен. Хибридният му дизайн позволява да лети вертикално и да превключва на хоризонтален полет.
Quantix се стартира с натискането на едно копче. Автоматично излита и минава по планиран маршрут. Самостоятелно се приземява при приключване на задачата.

Картите Quick Look откриват потенциалните проблеми при културите преди те да започнат да влияят на реколтата. Получените данни се интегрират в AeroVironment Decision Support System. Системата автоматично обработва, анализира и сравнява получената по-рано информация.

Платформа от IBM

Марк Гилдерслив, вицепрезидент и шеф в дъщерната компания IBM Watson Media and Weather, смята, че земеделието е доста раздробен и обособен бизнес, поради това неговото развитие не върви така бързо, както би могло да бъде.

През 2018 г. IBM представи новата платформа Watson Decision Platform for Agriculture, която съединява полеви данни, изкуствен интелект, аналитични данни, IoT, облачни услуги и др. Целта е да се помогне на фермерите при вземането на решения.

Платформата стартира със създаването на EFR (electronic field record) за съхраняване на информация за: прогнози за времето, параметри на почвата (включително влажност на различна дълбочина, наличие на хранителни вещества, фертилност и др.), практическа дейност и работна документация на стопанствата, включително данни за сеитбата и прибирането на реколтата, нормите за внасяне на торове и пестициди. Освен това се правят прецизни снимки от спътници, дронове и аероплани.

Топлоустойчиви култури и породи - заради промените на климата

С помощта на тези данни платформата посредством изкуствен интелект, машинно обучение, иновационни аналитични инструменти, създава качествена аналитичен материал и препоръки. Унифициран панел за управление визуализира данните и информира за критични показатели.

Блокчейн

Блокчейнът създаде цифров паспорт, което не само промени системата за проследяване на хранителните стоки, но и разшири възможностите на фермерите в сферата на маркетинга и търговията. 

Канадският стартъп Grain Discovery проследява и записва данни за соята до превръщането и в тофу. По думите на Рой О`Съливън, управляващ директор и основател на компанията, те правят достъпна комплексна информация за продукта си: от компанията, доставяща семена, през цялата верига на доставката до супермаркета.

Онлайн търговската площадка свързва фермерите и продавачите с огромен брой продавачи на световно, регионално и локално ниво. И двете страни могат да проследят историята на сделките, локалната налична цена, анализа на ставките и предлагането. Освен това потребителите могат да посочват тайно желана цена.

Щом сделката бъде одобрена, платформата съставя самоизпълняващ се договор за мигновено заплащане и доставка. Той съдържа информация за сделката, но главното преимущество на блокчейна е безопасността на транзакцията.

Следва продължение...