Как ще изглежда селското стопанство през 2028 г.? Министерство на земеделието на САЩ (USDA) се опита да отгатне отговора на въпроса с няколко предсказания, информира agroop.net.

ДФЗ: Актуални срокове за месец май

Ето какво гласят някои от тях:

1. Най-големият растеж ще дойде от развиващите се икономики
До 2028/2029 международният пазар на земеделска продукция ще продължи да расте. Това развитие ще бъде продиктувано от увеличаването на приходите на глава от населението и ръста на населението в повечето развиващи се страни. Последното ще доведе до повишаване на търсенето на храна и фураж.

Ръстът на потреблението и вносът на основни земеделски продукти през следващото десетилетие ще бъде основно повлияно от развиващите се икономики.

2. Руското ембарго ще продължи да бъде в сила
През 2014 г. Русия въведе забрана за внос на земеделска продукция от западните страни (включително от САЩ, ЕС и Канада). Оттогава насетне забраната се подновява всяка година.

Американските експерти са на мнение, че тази политика на Русия ще продължи и занапред. Основна цел ще бъде стимулиране на вътрешното производство на свинско и птиче месо, за да се намали зависимостта от вноса.

3. Пазарът на царевица ще отбележи най-сериозен ръст
До 2028/2029 г. световният пазар на царевица ще нарасне с 32,5% или 32 млн. тона. На Мексико, Виетнам, Египет, Иран, Китай и Саудитска Арабия ще се падат малко над 63% от повишеното търсене за внос.

4. Консумацията и пазарът на месо ще расте
Световната консумация на месо на глава от населението е малко по-ниска от нивата на консумация в страните с най-високи доходи, което означава, че е налице потенциал за продължаващ растеж на потреблението на месо в световен мащаб.

Според USDA потреблението ще се увеличи с 15% до 2028 г. (до 47,9 млн. тона). Развиващите се страни ще имат 80% принос за този ръст. Международният пазар на месо ще нарасне с 25%.

Прогнозира се ръст на производството и търговията на зърнени и маслодайни култури, животински продукти и добитък.

5. Производството на земеделски култури ще нарасне, частично заради новите технологии
Увеличаването на производството на земеделска продукция е ключова за посрещане на увеличаващото се световно търсене. Това ще задържи цените на сравнително ниски нива през следващото десетилетие, смятат от американското Министерство на земеделието.

Два основни фактора ще движат производството нагоре: увеличаването на добивите и разрастването на обработваемите площи. Ключов момент ще бъде използването на новите технологии в земеделието, благодарение на които фермерите ще произвеждат повече.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стайко Стайков: Кризата ще повлияе слабо цените на земята

Електронен пазар спасява сръбските фермери

Какви са тенденциите в европейското агропроизводство?