Към момента са направени 43 720 кв. км самолетни и сателитни снимки за актуализацията на цифровата ортофотокарта  или около 40% от територията на страната. Това стана ясно от думите на зам.-министър Лозана Василева по време на среща със земеделски производители в Плевен. 
 
 
Тя добави, че тази година предстои заснемането на територията в област Плевен  за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели.
 
Иначе Василева припомни, че зелената архитектура ще бъде във фокуса на Съвета на министрите в ЕС през април.
Според предложението на Европейската комисия (ЕК) за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) „Зелената архитектура“ е наборът от екологични изисквания, които фермерите трябва да следват. 
 
Друг важен момент са екосхемите, които държавите членки трябва да създадат в директните плащания. Те трябва да отразят националните особености на всяка страна. Предвидено е екосхемите да бъдат доброволни за земеделските стопани. 
На срещата Василева разясни важността на въпроса, тъй като 30% от средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са обвързани с еко и климат плащания, информират от пресофиса на министерството. 
 
Снимка:МЗХГ
 
На срещата със земеделските стопани беше представена информация за държавните помощи в земеделието за 2019 г.
В разяснителната кампания екипът на агроведомството обсъди със земеделците схемите за директни плащания, държавните помощи, Националната пчеларска програма, проведени проверки в животновъдни обекти, въпроси с биопроизводството и белите петна.