Само 4% от стопанствата в България стопанисват 85% от използваната земеделска площ в страната, което се равнява на 8 600 ферми. Това става ясно от Аграрния доклад на Земеделското министерство. 
 
В сравнение с  2010 г., средната земеделска площ, която се използва на стопанство нараства с 50%, като достига до 152 дка. С 34% намаляват фермите, които стопанисват под 100 дка земеделска площ. С 3% се увеличават стопанствата с размер на използваната земеделска площ от 100 и повече дка, а стопанисваната от тях земя е 34 531 500 дка. 
 
По предварителни данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ, през 2013 г. земеделските стопанства в България са около 259 900, с 32% по-малко спрямо 2010 г. Общата използвана земеделска площ е 37 083 300 дка, като тя се разпределя между 243 400 стопанства. 
 
По информация на МЗХ към началото на месец ноември 2013 г. около 183 300 са стопанствата, в които се отглеждат селскостопански животни, птици и пчели, а 190 броя са тези, отглеждащи гъби. 
 
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!