4 400 фермери могат да не получат никакво подпомагане, тъй като не са спазили критерия за активен земеделски стопанин. Това стана ясно по време на среща между екип на Министерството на земеделието и представители на животновъдни организации часове, след като те настояха за изпълнение на поети ангажименти на пресконференция в БТА.

“Повечето са земеделски производители, регистрирани като физически лица, които не са подали своите годишни отчети към Националния статически институт (НСИ). Тези 4400 човека вероятно няма да могат да вземат подпомагане, защото се водят неактивни фермери”, обясни за Агри.БГ Пенка Христова, съпредседател на Института на жените фермери в България.

Затова тя апелира своите колеги да проверят дали счетоводителите им са пуснали въпросните отчети. Нека припомним, че срокът за подаване на тези данни от физически лица беше от 1 март до 30 юни 2023 г.

В началото на месец май от ресорното министерство обясхниха, че годишен отчет за дейността се представя задължително от еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, и са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лева през 2022 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

По време на срещата с ресорния зам.-министър и експерти от Министерството на земеделието е станало ясно още, че първото директно плащане за Кампания 2023 - това за преходната национална помощ, се очаква да бъде по сметките на кандидат-бенефициентите до края на тази седмица.

За пълното изплащане на Украинската помощ се чака писмо от Европейската комисия, която трябва да реши дали да отпадне таванът от 250 000 евро, така че стопаните с по-голям брой животни, които са го достигнали, също да бъдат подпомогнати.

Във връзка с държавната помощ по de minimis е насрочена работна среща на 6 ноември относно методологията за разпределяне на средствата. Конкретно предложение от страна на ресорното министерство няма, а от бранша настояват да се спази европейски регламент, според който бюджетът от общо 47,5 млн. лв. за животновъди, пчелари и растениевъди, трябва да бъде разпределен за всички, които не са достигнали тавана от 50 000 лв.