Общият брой на сключените сделки за лозови масиви през миналата година е 10 663. Те са за 57 750 дка. Средната стойност на наемите/рентите е била 31 лв./дка
 
 
Най-много сделки са направени в Бургаско – 3 563, като те са за 18 381 дка. Това е и най-големият брой декари дадени под наем/аренда в страната през миналата година. Стойността на рентата/наем е 30 лв./дка. (виж инфографиката)
 
Иначе най-високите ренти/наеми се изплащат в Силистренско – 61 лв./дка. Там сделките са 126 за 1 663 дка, отчита статистиката. 
41 лв./дка е средната стойност на наемите/рентите на овощните насаждения, според данните за 2016 г. на Националния статистически институт (НСИ).  Общият брой на сделките в цялата страна е 2 384, а площите са 20 780 дка. 
 
Най-много сделки са сключени в Бургаско – 495 брой. Те са за 2 164 дка площи, като средната стойност на декар в района е 32 лв.
Най-много площи с овошки са дадени под наем/аренда в Пловдивско – 4 186 дка. Там, обаче, рентата е 22 лв./дка. 
 
Най-висока рента/наем за овошки се плаща в Силистренско. Сумата на декар там е 109 лв. Там сключените сделки за този вид използване на земята са 193 през миналата година, като общия брой на площите е 2 799 дка.