Очаква се, че световното производство на мляко до 2030 г. ще нарасне средно с 35%, за да се удовлетворят потребностите на населението, което ще наброява около 8,7 млрд. души по това време (с 1,7 млрд. повече, сравнено с днес), пише в своя аналитична статия независимият журналист Крис Маккалоу в портала dairyglobal.net. 

Имат ли интерес младите в биволовъдството?

Производството на мляко ще се увеличи с 304 млн. тона до 2030 г., а в една ферма – с 54%. 

Предполага се, че потреблението на мляко ще се увеличи с около 16% на глава от населението, а средният млеконадой на крава ще нарасне с 23%. Това ще бъде направено при наличието на по-малко ферми, доколкото се очаква, че до 2030 г. тяхната численост ще намалее до 104 млн., вследствие на търсенето и предлагането, а също така и на политическите решения. 

Сирия с подкрепата на Русия е способна да постигне много 

Къде ще се произвежда в бъдеще мляко? 

По всяка вероятност производството на мляко ще престане да бъде търговска арена на големите развити страни. За това свидетелства фактът, че по-малки страни се оказват с по-голям потенциал от едрите играчи. 

Експерти по млечните продукти предполагат, че настоящите три водещи региона-износители на млечни продукти в света – Европейският съюз, Нова Зеландия и САЩ, ще бъдат лидери до 2030 г. В този период може да се очакват изненади от онези, които се стремят да завоюват своя дял на световния млечен пазар. 

По данни на германската верига за изследване на млечните продукти IFCN, в Южна Азия има най-голям потенциал са ръст и увеличаване на производството с 64% през периода 2017-2030 г. 

Следваща в списъка е Африка. Нейният потенциал за ръст е 36%. Следват я Латинска Америка  - 33%, Близък и Среден Изток - 27% и Северна Америка - 26%. 

Западна Европа има потенциал за ръст 14%. 

Постсъветските страни също разполагат със значителен потенциал за развитие. В близко бъдеще те може да станат конкуренция на сегашните световни играчи на млечния пазар. 

Една от главните изненади в бъдеще може да е Сирия. Не е изключено да стане основен играч на експортния пазар на млечна продукция. 

Гасан Сайег, експерт по млечни продукти от Ливан, казва, че Сирия обмисля превръщането си в силен производител на млечна продукция с помощта на финансови инвестиции от Русия. 

Китай също е интересен играч в отрасъла. Страната е произвела 36,55 млн. тона мляко през 2017 г. 

ЕС ще отделя повече внимание на продукцията с добавена стойност 

Световният експортен пазар на млечни продукти през 2017 г. възлиза на 27,5 млрд. долара. Своя принос за това има Нова Зеландия, която осигури 20,4% от обема. 

ЕС заявява, че може да осигури „около 35% от световното търсене до 2030 г.“, отделяйки по-сериозно внимание на храните с добавена стойност, например био продукти или продукти със защитено географско указание. 

Очаква се, че износът от ЕС на сирена, масла, сухо обезмаслено мляко, пълномаслено сухо мляко и суроватка на прах ще расте средно с 330 000 тона на година. 

Колкото до пазара на ЕС, ще са необходими около 900 000 тона допълнително мляко/годишно, за да се удовлетвори търсенето му на традиционните млечни пазари. Основно за сирена. Очаква се още потреблението на течно мляко в ЕС да продължи да намалява. 

Производството на мляко в ЕС незначително ще се увеличава от 2018 до 2030 г. – средно с 0,8% на година. 

През 2018 г. то се оценява на 167 млн. тона и ще достигне 182 млн. тона през 2030 г. 

Китай: един от основните вносители на млечна продукция в света

През 2017 г. общият обем на вноса на млечни продукти в Китай възлиза на 2,45 млн. тона, което е еквивалентно на 14,27 млн. сурово мляко – с 4,5 пъти повече, сравнено с 2008 г. 

За Китай Нова Зеландия представлява най-важният източник на млечна продукция. Около 92% от пълномасленото сухо мляко се внася от Нова Зеландия, а също така и 47% от сухото обезмаслено мляко и 86% от маслото. Освен това 55% от млякото на прах се внася от САЩ, а 36% от прясното мляко – от Германия. 

През следващите 10 години млечната промишленост в Китай ще влезе в период на устойчив растеж. До 2027 г. делът на фермите с над 100 крави ще достигне 80%. Млечната продуктивност на крава на година ще възлиза средно на 9 тона.

Очаква се още обемът на производство на китайско мляко да достигне 43,8 млн. тона. 

Средногодишните нива на ръст на производство на мляко в КНР през следващите 10 години ще възлизат на 1,8% - показател, значително по-висок от средногодишните темпове на ръст през последното десетилетие – 0,4%. 

Повишаването на доходите на 250-300 млн. потребители от средната класа  в Китай ще бъде главна движеща сила за увеличаване на потреблението на млечна продукция в бъдеще. 

Предполага се, че потреблението на мляко на глава от населението в Китай през 2027 г. ще възлиза на 40,5 кг, което е с 22% повече, сравнено с 2017 г. В същото време общото потребление на млечни продукти ще възлиза на 63,61 млн. тона – или с 25% повече, сравнено с 2017 г.