Има много теми, които не се обсъждат широко. Една от тях е свързана с използването на пестицидите. Съществуват различни фактори, които могат да повлияят на ефективността на препаратите. Част от тях са обусловени от местните и регионалните особености, пише AgroXXI.

Ферма за калинки срещу вредителите по посевите

При особено неблагоприятни условия, неотчетени от потребителите например, не бива да се изключва промяна в ефективността на пестицидите и дори повреждане на културите.

14 фактора, влияещи на ефективността на препаратите

1.  Условията, при които продуктите са били превозвани и съхранявани.

2. Качеството на вода, използвана за приготвянето на работния разтвор – киселинност (pH), мътност, състав на разтворими соли, температура.

3. Климатичните условия в момента на използване, но също така преди и след третирането - температура и влажност на въздуха, вятър, температурна инверсия, валежи преди и след пръсканията.

4. Използваните пръскачки, типовете разпръскващи накрайници и режимите на работа на пръскачките. Нормата на разход на работния разтвор, размера на капките, количеството им на единица площ  - те влияят на системните/контактните пестициди.

5. Характеристиките на почвата – наличие или отсъствие в нея на растителни остатъци, структура и влажност на почвата, свойства на почвения поглъщащ комплекс.

6. Агротехническите методи за обработка на посевите, използвани в периода на вегетация.

7. Фазата на развитие на плевелите и тяхното състояние.

8. Фазата на развитие на културите, тяхното състояние и сортовите особености.

9. Стадият на развитие на болестите.

10. Стадият на развитие на вредителите.

11. Наличието на устойчиви биотипове плевели, вредители и болести, редуването на пестициди с различни механизми на действие за понижаване риска от възникване на устойчиви видове.

12. Използваните смеси пестициди, агрохимикали – физико-химическа и биологическа съвместимост.

13. Последствията от пестицидите, ограниченията по отношение на сеитбооборота.

14. Особеностите при регистрацията на активните вещества в различните страни и нормите на пределно допустими нива за остатъчно съдържание на активни вещества в продукцията.

 


ВИЖТЕ ОЩЕ

След дъжда: Напръскайте житните култури

Затопляне и още дъжд: Прегледайте посевите за житна дървеница

Опасност: Възможни проблеми за реколта 2020