Температурите бързо ще се повишават и през повечето време от следващи седем дни ще има възможност за интензивна работа на полето.

Пшеница: Реколтата ще спадне до 10%, но цените ще се повишат

Отново ще има условия за превалявания, на места е възможно да паднат и интензивни дъждове, отбелязва в седмичната си прогноза Драгомир Атанасов, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Неговата оценка е, че през изтеклия период вегетационните процеси при земеделските култури са протичали при температури близки до климатичната норма.

На много места в страната паднаха валежи със стопанско значение, а в част от Североизточна България бяха значителни: Силистра - 77 литра/кв. метър, Русе - 42 литра/кв. метър, Разград - 31 литра/кв. метър.

Дъждовете подобриха почвеното овлажняване и условията за развитието на зимните и пролетни посеви, изпитващи дефицит на почвена влажност.

През следващия седемдневен период развитието на културите ще протича с ускорени темпове, при постепенно повишаващи се температури около и над климатичната норма.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдава преход от вретенене към изкласяване, изкласяване и начало на фаза цъфтеж. Посевите трябва да се обследват за наличието и дейността на вредната житна дървеница, която в тези фази от развитието на културите причинява частично или пълно белокласие и прореждане на нивите

При вече засетите полета със слънчоглед и царевица ще протича листообразуване. 

При овощните видове ще се наблюдава разлистване и наедряване на завръзите.

През повечето дни от периода условията ще са подходящи за провеждане на агротехническтите мероприятия и растителнозащитните пръскания. Третирането с пестициди трябва да се извършва в тихо време при температура на въздуха до 25 градуса.

Превалявания и интензивни валежи, които ще възпрепятстват извършването на агротехническите дейности, са възможни на отделни места в средата на следващата седмица.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.