Цифровизиране на процесите на вземане на решения чрез съхраняване на данни, събрани от приложение за дистанционно наблюдение, и превеждането им в персонализирани съвети към фермерите – това са задачите, по които работи пилотен иновативен експеримент.

Агроиновации: Пътят на френските ферми към модернизиране

Той е част от проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Нидерландия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“. Това е темата на брой 150 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Интегрирането на данни от дистанционно проучване, направено посредством различни спътници, дронове, машини и сензори, дава възможност на този експеримент да разработи цифрова инфраструктура във фермата. Това дигитално решение съхранява, извлича и анализира информация, която засяга селскостопанското производство. 

В тази връзка проектът е насочен към липсващото звено между големите масиви от данни и тяхното управление в полза на самата ферма. Информацията е безполезна за фермерите, ако няма практическо приложение. Ето защо екипът разработва прототип, който улеснява цифровизацията на селското стопанство и по-специално процесите, свързани с вземане на решения от фермерите и техните работници и служители.

Нещо повече – преди данните от дистанционните датчици и машините да бъдат превърнати в жизненоважни съвети и инструкции, този експеримент оценява специфичните изисквания на земеделските производители, за да предложи атрактивни пазарни инициативи и успешни решения. 

Тази оценка ще подобри съществено устойчивостта на производството, като същевременно свързва други пилотни експерименти в рамките на проекта SmartAgriHubs.

Брой 150 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.