13 600 са регистрираните образци на еднодневни трудови договори за първото тримесечие на 2017 г. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за Фермер.БГ.
 
 
По данни на инспекцията те са сключени от 163 земеделски производители. От тях 7755 са за обработката на насажденията от лозя. Най-много са регистрираните образци на еднодневни трудови договори  за област Стара Загора (3010), Хасково (2785), Сливен (2290).
 
За същия период на 2016 г. регистрираните образци на еднодневни трудови договори са били 11 540.
 
През 2016 г. ИА „Главна инспекция по труда“ е предоставила почти 200 000 образци на еднодневни трудови договори на 1873 земеделски стопани. Най-много образци на еднодневни договори през 2016 г. са заверили земеделските стопани, които отглеждат лозя (45 900), череши (32 000), маслодайна роза (25 500), малини (16 900).
 
 
От февруари 2017 г. земеделците могат да заверяват образци на еднодневните трудови договори онлайн.
 
„През системата фермерите могат да завевяват договорите по всяко време – в почивни дни, в извънработното за администрацията“,обясниха от ИА ГИТ. 
 
Системата има и други функционалности в полза на стопаните, като генериране на данните на лице, което веднъж вече е било наемано от същия работодател, калкулатор, който изчислява в разписката към договора сумите за данък общ доход и за осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, на базата на възнаграждението. Има и възможност да се изчисли на базата на желания брой образци на еднодневни трудови договори каква сума за авансови вноски трябва да се заплати от земеделския стопанин.