По оперативни данни на земеделското министерство до момента е извършена предсеитбена подготовка на 14 069 825 дка, а дълбока оран – на 8 210 170 дка, при съответно 14 222 309 дка и 7 835 473 дка година по-рано.
 
 
Към този момент, засетите площи с пшеница, тритикале и ръж са в рамките на 4,2% - 10,3% повече в сравнение със същия период на 2016 г., а тези с маслодайна рапица и ечемик - съответно с 6,7% и 15,3% по-малко.