Народното събрание прие промените в Закона за собствеността и ползването на зземеделските земи, по отношение на прекратяване на порочната практика за смяна на статута на обработваемите земеделски земи, мери и пасища, с цел превръщането им във фотоволтаични централи. 

Съгласно промените земеделските земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, може да бъдат отдавани за изграждане на фотоволтаични централи, само ако последните три години не са били заявявани за подпомагане от животновъди и няма сключени договори за наем.

Реши ли се с това проблемът? Питаме Костадин Костадинов, председател на Българската аграрна камара (БАК).

"По отношение на фотоволтаици в пасища, няма как да се случат нещата. Това беше заигравка на самите общини. Започнаха да отдават на различни дружества, фирми, общински пасища, като това е голям проблем.

При нас проблемът с пасищата е от дълго време. Последното ни предложение на Консултативен съвет беше, че трябва пасища да се отдават на животновъди, които са в населеното място. Сега такива пасища не достигат и кажете ми какъв е смисълът да се отдаде пасище на животновъд на 50 или на 100 км от мястото, където са му животните. Нали знаете, че той само ще го очертае и ще ходи да го обработва. То няма да изпълнява истинската си същност, а само имитация на дейност, което не трябва да бъде така.

А път по отношение на фотоволтаиците - те са добра алтернатива на скъпия ток, но не за сметка на земеделската земя. Виждаме възобновяеми източници в цяла Европа. Всичко е регламентирано.

Тук както винаги се получава, така че когато излезе нещо модерно, всичко се юрват да го правят и накрая то се обезличава", категоричен е Костадинов.

Стига да има желание, начин винаги се намира, категоричен е Георги Радев - земеделски производител и член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

"В Сливен се изграждат страшно много фотоволтаични системи, но се правят на категории земя, които реално във времето се доказа, че не могат да се обработват или ако се - се доказа, че е не ренрабилно. И там производство не се получава.

Природата, която имаме тук и земята, която имаме - е една от най-хубавите. Повярвайте ми, че има държави, които са доста по-развити уж, но реалният живот въобще не е такъв", заключи Георги Радев.

Вижте повече във видеото.