Новата стопанска година отдавна започна, но пък краят на календарната е време за равносметки и важни директни плащания.

Публикуването на индикативния график беше дълго чакано събитие, но може да се окаже, че изплащането по отделните интервенции ще бъде още по-чакано. По темата какво предстои като плащания до края на годината говори Аделина Стоянова - директор на дирекция "Директни плащания" в Министерството на земеделието и храните.

"Бюджетът, с който разполагаме през 2023 г. е малко над 808 млн. евро. Това е бюджетът за директни плащания и малко над 70 млн. евро, които са по преходната национална помощ. 

Преходната национална помощ за говедата и овцете вече изплатихме, а това за тютюн се изплаща през следващата година.

На какво може да разчитат фермерите като плащания до края на тази година?

Индикативният график на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) беше публикуван наскоро и съгласно него, до края на 2023 г., ДФЗ ще изплати по подпомагането по „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), т.е. старият СЕПП на всички земеделски стопанства, за които са приключили проверките.

До края на 2023 г. ще се изплати подпомагането по мярка 10 и мярка 11, отново за всички стопанства, при които са приключили проверките", обясни експертът.

Какво заявиха фермерите през 2023 г.

"За „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (старият СЕПП) заявените площи са на 99%.

На 97% са заявени площите по преразпределителното плащане.

За съжаление, на 81% са заявени площите от млади земеделски стопани спрямо това, което ние предварително бяхме планирали, въпреки високия размер на подпомагане.

Към културата памук се наблюдава спад на интереса. Причините затова са различни, но най-вече пазар, конкурентни условия и преориентация на фермерите", заключи Аделина Стоянова.

Основно подпомагане на доходите за устойчивост

 

По индикативен график до 31 декември се предвижда да бъде разплатена помощта по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ). Средствата ще бъдат наредени до посочения период, при условие че аграрното министерство предостави на ДФЗ предварителен слой „Физически блокове“, както и специализирания слой „ПЗП – косене“ към 1 декември. Плащане ще получат всички кандидати с приключили административни и проверки на място.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

 

До 31 декември следва да бъдат наредени плащанията, при условие че към 1 декември ДФЗ е получил от външните институции всички необходими данни, използвани в рамките на административните проверки.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

 

До 31 декември е предвидено разплащане на субсидиите, само ако към 20 ноември е напълно актуализиран Биологичният регистър, поддържан от МЗХ. Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице площи, животни или пчелни семейства, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат наредени едва след като завършат всички проверки за биологичното състояние на стопанствата.