Специалисти от офиса на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) във Видин и от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще запознаят фермерите от региона с правилата за торене и за работата с препарати за растителна защита.
 
 
Информационна среща - семинар с демонстрация ще се проведе утре, 22 май, от 9:00 часа. Темата е „Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика“. Участието на стопаните в обучението е безплатно.
 
На семинара Мариета Миловска, началник на отдел „Растителна защита“ към Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Видин, ще представи актуалните нормативни изисквания при употреба и съхранение на продукти за растителна защита, както и добри практики при употреба на продукти за растителна защита.
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ ще представят пред фермерите и възможностите за получаване на субсидии по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Специално внимание ще бъде обърнато на възможностите за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
 
Семинарът ще завърши с растителнозащитни мероприятия в овощната градина на земеделския стопанин Пламен Методиев, допълниха организаторите.
 
Теоретичната част на информационната среща ще се проведе в град Видин, ул. Рибарска 12, ет. 1, залата на ОДБХ – Видин. Демонстрацията ще се състои от 11:00 часа в село Буковец.